MENSY

Menstruáció: Esélyteremtés és fenntarthatóság (MENSY)

A Zöldövezet Társulás Egyesület/Greenzone Association 2024 elején kétéves projektet indított "Menstruáció: Empowerment and Sustainability " (MENSY) elnevezéssel.

A MENSY projekt célja, hogy növelje a - környezetvédelmi területen működő - partnerszervezetek kapacitását az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek terén, azzal a céllal, hogy a menstruációval és a fenntarthatósággal kapcsolatos képzési eszközök egységes csomagját hozza létre, amely magában foglalja a meglévő programok leghatékonyabbnak bizonyult elemeit, és amelyet európai szinten és azon felül is hasznosítani lehet.

A menstruáció természetes folyamat, amely a világ népességének (legalább) felénél jelentkezik minden hónapban, életük adott időszakában. Annak ellenére, hogy ez ennyire gyakori, a világ legtöbb részén még mindig tabutéma, ami a menstruálók számára nem megfelelő körülményekhez és a rendszerszintű támogatás hiányához vezet.

A menstruációval kapcsolatos tabu a menstruációs szegénység néven ismert társadalmi jelenséghez vezet, ami azt jelenti, hogy menstruálók milliói vannak kitéve igazságtalanságnak és méltánytalanságnak a menstruációs termékekhez, oktatáshoz és higiéniai létesítményekhez való elégtelen hozzáférés miatt. 

Továbbá ez a megfelelő tájékoztatás hiányát eredményezi, és állandósítja a biztonságos (károsanyagmentes), tisztességes (adómentes) és körkörös (újrafelhasználható) termékekhez való hozzáférés hiányát, amelyekre a menstruálóknak szükségük van. Napjainkban az európai piacon (és világszerte) forgalmazott menstruációs termékek túlnyomó többsége egyszer használatos termék: beleértve a betéteket és tamponokat.

Az ilyen típusú termékeknek környezeti, gazdasági, egészségügyi és társadalmi hatásai vannak a gyártástól az ártalmatlanításig és azon túl. Bár évtizedek óta léteznek jobb alternatívák, mint például az újrahasználható termékek (pl.: menstruációs bugyik és kelyhek), valamint a méreganyag- és műanyagmentes termékek, a lakosság, amely ismeri, vagy rendszeresen használja ezeket, számos akadály miatt még mindig kisebbségben van.

A MENSY projekt keretében a partnerszervezetek legalább 160 ifjúsági vezetőt fognak bevonni a környezeti, gazdasági és nemi igazságossági megközelítések kombinálásába a menstruációs nevelésben, a "Menstruation: Empowerment and Sustainability" című programban, valamint annak véglegesítése előtti értékelésében. Arra számítunk, hogy 8 európai országból legalább 80 ifjúsági vezető vállalja, hogy a kísérleti projekt befejezését követő egy éven belül képzést tart azoknak a fiataloknak, akikkel dolgozik.

Ezen túlmenően a projektet és annak eredményeit helyi, regionális, nemzeti, európai és globális szinten is felhasználjuk majd érdekérvényesítési célokra, valamint figyelemfelhívásra a menstruációs szegénység, a menstruációs tabuk, az egyszer használatos műanyag alapú menstruációs termékek környezeti, egészségügyi és társadalmi hatásainak és a stigmát fenntartó agresszív, nőgyűlölő marketing terén.

A menstruációs szegénység ellen a tabu megtörésével és a nemek közötti igazságosság elve alapján a menstruálók megerősítésével fogunk küzdeni.

A projektben résztvevő partnerek: VOICE (Írország) - projektkoordinátor, Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia (Horvátország), REZERO (Spanyolország), WEN (Egyesült Királyság), Greenzone (Magyarország), ZERO (Portugália), WECF (Hollandia), ZWLviv (Ukrajna) – a projekt partnerei.

A projektet az ERASMUS plus program (Erasmus+ program KA220-ADU akciótípus - Együttműködési partnerségek az ifjúságpolitika területén) finanszírozza az ír nemzeti ügynökség, a Leargas vezetésével. A projektben és a projekttevékenységekben kifejtett nézetekért kizárólag a Zöldövezet Társulás Egyesület/Greenzone Association, valamint a projektpartnerek felelnek, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió nézeteit.

A projekt időtartama: 31/12/2023 - 30/12/2025

A projekt összértéke: 400.000,00 euró


Menstruation: Empowerment and sustainability (MENSY)

At the beginning of 2024, Zöldövezet Társulás Egyesület/Greenzone Association started a two-year project “Menstruation: Empowerment and Sustainability” (MENSY).

The MENSY project is designed to increase the capacity of partner organisations – working in the environmental field – for work in the field of youth, with the aim to create a cohesive suite of training resources on menstruation and sustainability, incorporating elements found to be the most effective in existing programmes, and scaled up for use on an European level and beyond.

Menstruation is a natural process that occurs every month for (at least) half of the world’s population during certain periods of their lives. And although it is so common, it is still a taboo topic in most parts of the world, resulting in inadequate conditions and lack of systemic support for those who menstruate.
The taboo associated with menstruation leads to a social phenomenon known as period poverty, meaning that millions of menstruators are subjected to injustice and inequity due to insufficient access to menstrual products, education, and sanitation facilities.

Furthermore, it results in lack of proper information and perpetuates the lack of accessibility to safe (toxic-free), fair (tax-free) and circular (reusable) products that menstruators need. Nowadays, the vast majority of menstrual products being sold on the European market (and globally) are single-use products: including pads, liners and tampons.

This type of products have environmental, economic, health and social impacts from production to disposal and beyond. Even though better alternatives, such as reusable products (i.e: period pants and cups) as well as toxic-free and plastic-free products have existed for decades, the population that knows about them or uses them regularly is still the minority due to many obstacles.

Through MENSY project, partner organisations will engage at least 160 youth leaders interested in combining environmental, economic and gender justice approaches in menstrual education by piloting the training program “Menstruation: Empowerment and Sustainability” as well as evaluating it before its finalization.
We expect at least 80 youth leaders from 8 European countries to be committed to hold training for the youth they work with within one year of completing the pilot.
Apart from that, the project and its results will be used for advocacy purposes on local, regional, national, European and global level, as well as raising awareness about period poverty and period taboo, as well as the environmental, health and societal impacts of single-use plastic based menstrual products and its aggressive misogynistic marketing perpetuating the stigma. We will be combating menstrual poverty by breaking the taboo and empowering menstruators using gender justice approach.

Partners in this project are: VOICE (Ireland) - project coordinators, Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia (Croatia), REZERO (Spain),WEN (UK),Greenzone (Hungary), ZERO (Portugal), WECF (Netherlands), ZWLviv (Ukraine) - project partners.

The project is financed from the ERASMUS plus program (Programme Erasmus+ Action Type KA220-ADU - Cooperation partnerships in the field of youth) under the leadership of Leargas, the Irish national agency. The views expressed in this project and project activities are the sole responsibility of Zöldövezet Társulás Egyesület/Greenzone Association and project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.


Duration of the project: 31/12/2023 - 30/12/2025 
The total value of the project: 400.000,00 EUR